Video- og tekstproduksjon -
til priser du kan leve med!

Greenscrenn studio

Vidda Forlag tilbyr tekst- og videotjenester relatert til pressearbeid,

sosiale medier, bestillingsbøker og annen innholdsproduksjon.

Vi har også erfaring med å produsere lydbøker og musikkvideo 

for deg som har et budskap og begrenset med midler!

Produkter

Oppdragsbøker

Redaksjonelle artikler

Bruksanvisninger på video

Produktpresentasjoner på video

Ferdig musikkvideo for publisering

Firmapresentasjoner, papir og video

Ferdig pressemelding med og uten video (VNR)

Ferdig video for bruk i sosiale medier, på internett eller TV. Greenscreen eller location